Dělostřelectvo, SPG, artilerie, artyna, houska, rakovina, clicker.. pravděpodobně není nenáviděnější třída tanků ve World of Tanks, než dělostřelectvo. Oficiální úloha dělostřelectva (dle Wargamingu) je zamezit zbytečnému kempení v bitvách. Ve skutečnosti je to přesně obráceně. Je poznat markantní rozdíl, když v bitvě není žádná arcka, nebo jenom jedna na každý tým – hráči se nebojí tlačit linii, hra je rychlá a dynamická. Naopak, když jsou ve hře dvě a více artyn v každém týmu, hráči jsou opatrní, tanky se mnohdy tlačí jeden vedle druhého za vysokými překážkami a když se někomu náhodou daří s těžákem v první linii odolávat přesile dvou a více tanků, “férově” zasáhnou ideálně dvě nebo tři arcky v četě a je po vzdoru. Tak nějak vypadá jedna z variant férového boje podle představ vývojářů hry. Na druhou stranu, být v protějším týmu a mít takovou artynu, to je k nezaplacení. Je to prostě o úhlu pohledu a není snadné jednoznačně říct, jestli arty jsou nebo nejsou pro hru užitečné.

Ve hře jsou, takže nezbývá než to respektovat. Povíme si, jak artyny hrát, ale i o jejich negativních vlastnostech, jejichž znalost nám může pomoct v případě, kdy budeme hrát ostatní třídy tanků a artyny nám budou dýchat za krk.

X.tier dělostřelectvo – Conqueror GC, Bat.-Châtillon 155 58, T92

Před zhruba čtvrtrokem vývojáři představili novou verzi “rebalancu” hry na zvláštním testovacím serveru nazvaném “sandbox”, kde si vybraní hráči mohli vyzkoušet několik modifikovaných tanků. Dělostřelectvo zde mělo úlohu jakési podpory, kdy neudělovalo tak velké poškození, ale paralyzovalo tanky tím, že po zásahu způsobilo otřes, čímž na určitou dobu došlo u tanků ke snížení všech schopností, tuším na 50%. Podle mě, tento koncept, alespoň tak jak byl prezentovaný na sandboxu, je ještě horší než stávající stav a od vyřešení problému artyn na míle daleko. Myslím si, že si toho jsou vědomi i vývojáři, takže celý sandbox možná jen sloužil k tomu, aby vyslal hráčům jasný signál, něco jako: “buďte rádi za to, jak to je, mohlo by to být horší”.

Charakteristika

Narozdíl od ostatních tříd tanků má dělostřelectvo trochu odlišný herní styl. Úloha arty je zašít se někde na bezpečném místě – v hustém lesíku, za kopcem, dunou, v rokli, apod., hlavně daleko od první linie, odkud bude moci nerušeně páchat zlo. Obecně mají dlouhé nabíjení a pomalé míření, ale o to větší poškození na výstřel. Většinou je možné artyny pozorovat po okrajích mapy za základnou. Přestože většina artyn může seshora vidět a dostřelit celou mapu, nemůže nasvítit žádné tanky jiným způsobem, než jak to můžou udělat ostatní třídy tanků, tedy klasickým spotem. Zpravidla mají oproti jiným tankům snížený dohled a potřebují ke spotování ostatní tanky. Když už si arcka sama něco nasvítí, je to v bitvě většinou i její poslední spot 🙂

Na začátku bitvy

U map, kde je možné nasvítit nepřátele už v první minutě, pokud vám to rychlost reloadu umožňuje, se na začátku bitvy předměřte do míst, kudy obvykle projíždějí pomalé nepřátelské tanky na pozice. Dost často k těmto místům směřují vaše lehké tanky, aby průjezd nasvítily. Před začátkem bitvy jim můžete do těchto míst kliknout v minimapě a stiskněte F8, čímž jim dáte najevo, že sem míříte a jak dlouho ještě budete nabíjet. Když budete mít štěstí, skauti nasvítí nějaké tanky v okamžiku, kdy už budete mít nabito a plně doměřeno. Po výstřelu pak na nic nečekejte a teprve se vydejte schovat na nějakou bezpečnou palebnou pozici. Nejčastější chybou začínajících hráčů je, že přestože dělostřelectvo může střílet přes nižší překážky, postaví se např. na horizont. Po výstřelu se vozidlu sníží kamo-faktor a pokud je někde poblíž nepřátelský tank s dobrým dohledem, může nás nasvítit.

Začátečnická chyba hráčů artyn - nemusím stát na horizontu abych mohl střílet

Začátečnická chyba – nemusím stát na horizontu abych mohl střílet

Counter-arty

Stejně tak není dobré, když se všechny artilerie schovají na jednom místě blízko sebe. Pokud je v nepřátelském týmu zkušený dělostřelec, může se snažit o counter-arty (kántr-arty), tzn. zaměří se do míst, kde se obvykle arty schovávají a jakmile uvidí “trasírku” po výstřelu některé vaší arcky (to může), zkusí do místa, odkud trasírka vyšla, naslepo vystřelit. S takovou koncentrací artyn do jednoho místa to bude mít snadnější a postupně si vás vyzobe jednoho po druhém. Jak vypadá vykántrování arcky můžete vidět třeba na konci tohoto videa.

Artyny moc blízko sebe. Navíc, měly by se schovávat za balvanem.

Artyny moc blízko sebe. Navíc, měly by se schovávat za balvanem.

S kántrováním souvisí další chyba – nezůstávat na jednom místě. Okamžitě po výstřelu využijte dlouhé doby nabíjení a přesuňte se alespoň o pár metrů vlevo nebo vpravo. Můžete risknout dva výstřely z jednoho místa, pokud máte jistotu, že nepřátelská arcka má jinou práci. Na nižších tierech obvykle není potřeba se tolik hýbat, protože hráči artyn jsou nezkušení, ale od 5-6 tieru si na to navykněte. Při přesunu si dejte pozor na kácení stromů, i takto se můžete nepřátelské artě prozradit. Když se podaří nějaký strom porazit, raději se na jeho místě dlouho nezdržujte. S postupem času, jakmile získáte nějaké dovednosti a pokud máte alespoň trochu pohyblivou artynu, můžete se opatrně přesunovat dopředu, tak jak se bude posunovat první linie. Budete si stále udržovat stejnou vzdálenost od ní. To vám umožní využívat kratší doby letu granátu a tím pádem lepší předvídatelnost při předměřování na pohyblivé cíle. Záleží i na konkrétní artyně, některé mají na krátkou vzdálenost příliš plochou trajektorii střely a nedostřelily by za překážky, takže tato taktika se pro ně nehodí.

Výběr cíle

Jako cíl si vybírejte v první řadě nehybné, nebo pomalé tanky. Pokud se spotne artyna, měl by to být cíl číslo jedna, pokud chcete pomoct týmu. Rozhodně neztrácejte čas mířením na rychlé tanky, dokud je dost ostatních tanků ve hře. Sledujte minimapu, jestli nepotřebují vaši spoluhráči někde pomoct, např. s těžkými tanky v hulldownu. Odhadněte a zaměřte se do místa kde zastaví (musí, aby zamířil). Jakmile to udělá, už byste měli mít doměřeno, takže vystřelíte. Jestli popojíždí tam a zpět a snapshotuje bez nějakého delšího postávání, tuší, že mu dýcháte za krk 🙂 a bude těžší se do něj trefit. Je důležité znát délku letu granátu. Jsou na to mody, ale jde to i bez nich. Stačí si při prvním výstřelu odpočítat “jednadvacet-dvaadvacet…” od výstřelu po dopad, tím získáte přibližnou dobu letu granátu. Pak, při míření na jakýkoliv pohyblivý cíl uděláte opět ten samý odpočet, jenom s tím rozdílem, že při odpočítávání si zapamatujete vzdálenost, jakou tank stihne za tu dobu ujet. O tuto vzdálenost pak budete předsazovat (mířit před něj), než vystřelíte. Časem na to budete mít oko i bez odpočítavání.

Poznámka: podle kalibru děla jsou některé artyny nevhodné na střílení těžce opancéřovaných tanků.

Míření

Mířit byste měli s klidem, žádné trhavé pohyby, aby se vám nerozjížděl zaměřovač. Když se cíl pohybuje směrem od vás nebo k vám, můžete předsadit a “jet” s ním, zaměřovač se v tomto směru rozchází jen minimálně. Pojede-li cíl doleva nebo doprava, v tomto směru se vám bude zaměřovač rozjíždět víc, takže budete muset předsadit o něco víc, abyste mohli v klidu doměřit a vystřelíte v okamžiku, kdy vám tank přijede do místa skutečného předsazení. Pokud budete mít na artě dobrou posádku a správné vybavení, nebude se kolečko zaměřovače tolik rozjíždět a budete mít tak víc času na doměřování. Tohle vám moc nepůjde s arckami, které mají malý odměr děla (rozsah, ve kterém se dělo může pohybovat doleva a doprava bez podvozku), protože díky častému otáčení podvozkem se bude míření rozjíždět přes celou obrazovku a bude dlouho trvat doměření. Takovému pohybu děla se pokud možno vyvarujte.

Na následujících GIFících se podívejte na předsazování ve vertikálním směru (ve směru k vám)

GIF
a předsazování v horizontálním směru
GIF

Poznámka: v dřívějších verzích hry bylo možné zasáhnout cíl i s neúplným doměřením, což teď většinou nejde. Často je problém zasáhnout i s plným doměřením, takže doporučuju před výstřelem si počkat na co nejmenší kolečko zaměřovače. U artyn s krátkým časem nabíjení to nemusí být nutnost, ale pokud nabíjíte půl minuty, je třeba každou takovou nedoměřenou ránu zvážit.

Zamykání podvozku

Pokaždé, co se přepnete do dělostřeleckého pohledu (pohled shora), si uzamkněte podvozek (klávesa X), jestliže máte artu bez otočné věže (jakože většina ve hře). Nebude se vám pak stávat, že při nechtěném pohybu děla za hranice odměru si rozhodíte míření pohybem podvozku. Směr děla si před přepnutím pohledu a zaměřováním nastavte tak, abyste co nejméně museli hýbat podvozkem. Jestli se dá předpokládat, že se cíl bude pohybovat na obě strany, bude dělo uprostřed rozsahu odměru (na minimapě linka směru děla uprostřed výseče, která zobrazuje hranice odměru), pokud se bude cíl pohybovat jen dopředu, tak jak bude postupovat linie, natočte se tak, že dělo bude jen kousek od levé nebo pravé hranice odměru, podle směru, odkud tanky jedou. Jakmile vám vyjedou z výseče, otočte se opět o celou výseč, směrem kam tanky pojedou. Využijte k tomu opět čas při nabíjení. Správné polohování děla a hranic odměru by mělo být patrné z obrázku.

Nastavení hranic odměru - žlutá přerušovaná čára je směr míření, malé červené šipky ukazují hranice odměru (špatně). Světlemodré linky vyznačují, kde by hranice měly být - nepřátelé budou postupovat ve vyznačeném směru.

Nastavení hranic odměru – žlutá přerušovaná čára na minimapě je směr míření, malé červené šipky ukazují hranice odměru (špatně). Světlemodré linky vyznačují, kterým směrem bych měl tank nasměřovat – nepřátelé budou postupovat ve vyznačeném směru.

Munice a její vlastnosti

Ve všech, nebo v drtivé většině artyn ve hře střílíte HE municí. Vyznačuje se nízkou průbojností, ale vysokým poškozením, pronikne-li do tanku. Ale ikdyž nepronikne, téměř vždycky způsobí nějaké nemalé poškození. Tato munice má navíc tzv. poloměr výbuchu (splash), takže když granát dopadne vedle tanku v dosahu tohoto poloměru, udělí poškození, zraní člena posádky nebo poškodí nějaký modul, třeba shodí pás. Dá se toho dobře využít třeba v případě, kdy se před vámi schová papírový tank s pár HPčky za roh budovy nebo balvan, za který se sotva vejde. Stačí se trefit vedle něj a rána by ho měla zničit. A nebo když stojí dva tanky vedle sebe a granát dopadne mezi ně, dá poškození oběma, nebo je oba najednou zničí.

Některé arty mají dva druhy HEček, ty druhé jsou “goldové” a jediný rozdíl od standardních je, že mají větší splash. Jiné artyny zase mohou vozit klasické APčka, nebo HEATy. Mají vysokou průbojnost, dávají většinou o něco nižší poškození než HE a nemají poloměr výbuchu, takže je potřeba se do tanku trefit přesně. Osobně je proto moc nepoužívám, protože ikdyž se trefím, od těžkých tanků se umí i odrazit. Občas jsem je používal na konci bitvy, když už jsem zůstal jediný a věděl jsem, že si pro mě jede něco s dobrým pancířem, tak abych dal větší “exit damage”.

Na exit damage mám takové hezké video, které je na začátku článku o maskování. Tip: žárovka, autoaim+dobré maskování je váš kamarád 🙂

Perky a vybavení

Ikdyž se po většinu doby budete skrývat po okrajích mapy, hodí se mít jako první perk u velitele šestý smysl. Občas se při výstřelu můžete rozsvítit a je dobré o tom vědět. Další důležitý perk by mohl být jemné míření u střelce, který zlepší rychlost doměřování. Zbytek členů posádky pak maskování. Bratři ve zbrani urychlí nabíjení, ale dobré maskování je přednější. Takže když to shrnu – žárovka, míření, všichni členové maskování a další perky pak už podle vkusu každého soudruha 🙂

Z vybavení byste si na artu měli určitě namontovat rychlonabíják a pohon děla. Jestli máte na posádce maskovací perk, na třetí slot vybavení můžete dát ventilaci, pokud jde. V opačném případě dejte maskovací síť.

Komunikace s týmem

Když hrajete artynu, využívejte přednastavené povely ve hře ke komunikaci s týmem:

  • když míříte do nějakého místa, klikněte si na to místo v minimapě a stiskněte F8 (nebo vyvolejte nabídku klávesou “Z” a vyberte myší), čímž týmu dáte vědět váš fokus (kam míříte) a jestli jste připraveni k palbě, nebo kolik sekund budete ještě nabíjet.
  • jestliže se vám někdo snaží nasvítit cíl a vy nabíjíte, dejte mu klávesou F8 vědět, jak dlouho to bude trvat, klidně i opakovaně po 5ti nebo 10ti sekundách, aby věděl, že nemá zbytečně riskovat.
  • snažíte-li se zasáhnout nějaký cíl, dejte spoterovi vědět, co máte v úmyslu tím, že na cíl umístíte zaměřovač a stisknete “T” (target, nebo opět nabídku “Z” a vybrat “útočím”), nad cílem se zobrazí oranžová šipka “útočím na” a spoter bude vědět, že má cíl udržovat nasvícený (pokud to není trouba, tak ví, že za poškození jím nasvíceného tanku dostává body).

Anti-arty koutek

Pokud se vám podařilo prokousat až sem, přestože artyny nehrajete, máte můj respekt 😉 a z předchozích řádků už byste měli alespoň trochu znát slabiny dělostřelectva. Pro přehled vám to ještě jednou shrnu do jednotlivých bodů ke snadnějšímu zapamatování, což z vás udělá trochu víc “artyproof” hráče, možná 🙂

  • drtivá většina arcek nemá ráda vysoké překážky a nerovnosti terénu, ale splashem můžou v omezené míře zabíjet i za ní
  • většina artyn dlouho nabíjí, naučte se časy nabíjení nejběžnějších artyn a zapamatujte si i těch pár, které nabíjejí rychle
  • o tomto jsem se nezmínil, ale artynám se špatně míří na odvrácenou stranu kopce… pssst! 🙂
  • dobře střílí na stojící a pomalu jedoucí cíle
  • dobře zaměřují, když jim jedete v přímém směru
  • artyny špatně zaměřují, když kličkujete nebo jedete v příčném směru
  • nemají žádnou depresi děla, takže jet si pro arcku na kopci není zas takový problém

Ještě něco ke komunikaci s artynami. Když už je máte v týmu, nemusíte se na ně spoléhat, ale můžete je zkusit využít. Pokud budete klikat do minimapy na artynu a vyžadovat si tak její podporu, uvědomte si, že nebude ochotná vystřelit naslepo, budete jí muset udržet cíl nasvícený. Taky nezapomeňte, že některé artyny nabíjejí i přes minutu, takže kdybyste minimapu proklikali skrz, na podporu si budete muset počkat. Další s čím nepočítejte je, že nasvítíte artyně jedoucí medko nebo skauta a ona ho smázne z mapy, k tomu dělostřelectvo není. Ne že by to nešlo, ale chce to hodně štěstí a trochu víc skillu a i tak je procento zásahů nízké.

No a tímto jsme se dostali k samotnému závěru článku. Někde jsem slyšel, že k hraní artyn stačí umět jenom klikat myší. Asi jsem to pojal moc ze široka, ale řekl bych, že jsem teď spáchal jeden z nejdelších článků na svém webu 🙂
Jo a v příštím dílu vyvětráme stíhače!


Všechny články o World of Tanks: